Platba

Platba za ubytovanie sa platí priamo v ubytovacom zariadení hneď po príchode v hotovosti!
Pred rezerváciou si prečítajte podmienky ubytovania, s ktorými rezerváciou vyjadrujete svoj súhlas.

Záloha

Po potvrdení rezervácie z našej strany za hlavnú sezónu / štátne sviatky, je potrebné uhradiť do 30 pracovných dní zálohu vo výške 30% z celkovej ceny na číslo účtu uvedené v potvrdení rezervácie, pričom za úhradu sa považuje pripísanie danej sumy na uvedený účet. Ak v tejto lehote nebude záloha uhradená, Vaša rezervácia za hlavnú sezónu / štátne sviatky bude stornovaná.

Storno

100 % zálohovej platby vrátime ak najneskoršie 30 dní pred nástupom písomne alebo telefonicky oznámite, že nenastúpite vôbec.
50 % zálohovej platby vrátime ak najneskoršie 15 dní pred nástupom písomne alebo telefonicky oznámite, že nenastúpite vôbec.
Pri zrušení rezervácie 14 dní pred nástupom ubytovania sa záloha nevracia.